IMG_9377
Do ďalšieho ročníka sa púšťame s novou ucelenou vizuálnou identitou, ktorá vystihuje hodnoty projektu. Jej základným prvkom je motív žiariacej hviezdy. Identita tak odkazuje na samotný názov podujatia, večer, počas ktorého sa na oblohe postupne objavujú hviezdy, no symbolizuje taktiež vychádzajúce, doteraz nepoznané talenty, ktoré majú možnosť zviditeľniť sa práve na tejto platforme. Záblesk tiež reprezentuje svetlá reflektorov, upriamenie pozornosti na talenty, túžbu po spájaní menej známych a neprofesionálnych umelcov a ich ukázaní verejnosti. Tento symbol je zdôraznený aj v samotnom logu, kde prepojené písmená r a l spolu s hviezdou znázorňujú svojim tvarom práve reflektor.

Talenty netreba skrývať!

Večer talentov je projekt zameraný na začínajúcich a neprofesionálnych umelcov z Trnavy a okolia, ktorý im vytvára priestor prezentovať svoju tvorbu, stretnúť sa s milovníkmi umenia, navzájom sa inšpirovať a nadviazať spolupráce. Niektorým ponúka prvú skúsenosť s vystupovaním, iným dáva príležitosť odkryť svoje talenty, aj keď ich rozvíjajú popri inej profesii. Slogan Občianskeho združenia Lifestarter, ktorý projekt zastrešuje, je “pomáhame ľuďom rásť”. Túto víziu napĺňa nielen vzdelávacími aktivitami, ale aj umeleckými. Raz ročne preto organizuje jednodňový multižánrový festival, ktorý dáva možnosť hudobníkom, spevákom, literátom i výtvarníkom vystúpiť na pódiu a krátkym performance osloviť publikum. Podujatie prebieha v industriálnom prostredí komunitného priestoru – Cukrovar point, ktorý zrevitalizovali dobrovoľníci v areáli bývalého trnavského cukrovaru.

Najbližšie podujatie

…sa uskutoční už vo štvrtok 30. marca 2023 o 19tej hodine v kaviarni Leháro na Františkánskej v Trnave. Pôjde o tzv. “Bernolákowu čítačku”, ktorá vychádza z platformy Učení Towarišťe Antona Bernoláka. Ide o projekt odkrývajúci stratenú identitu Slovákov ukrytú v Bernolákovskom jazyku. Svoju tvorbu prídu čítať traja významní poeti. Na konci programu sa budú recitovať básne Jána Hollého písané v Bernolákovčine. Vstupné bude, ako na všetky podujatia Večera talentov, bezplatné a to aj vďaka partnerskej spolupráci s kaviarňou Leháro a podpore Európskeho zboru solidarity.
  • 00Days
  • 00Hours
  • 00Minutes
  • 00Seconds

výstava Navzájom si porozumieť

Toto sú naši umelci

Ako to vyzeralo v roku 2022?

Podujatie organizuje 

Podujatie je organizované s podporou